Por Xoán Paredes / Mais papel molhado da Xunta[1] que, a estas alturas, já demonstrou que o tema territorial na…