Por Sabela Castro / O elevado custe da electricidade é o principal argumento que está a empregar a empresa estadounidense…